r., imieniny:
Aktualna strona > Targowiska

Targowiska

Na terenie miasta Biała Podlaska wyznaczonymi miejscami do prowadzenia działalności handlowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 grudnia 2004r. są:
 1. targowisko spożywczo-przemysłowe przy ul. Brzeskiej 111,

 2. targowisko spożywczo-przemysłowe przy ul. Al. 1000-lecia 15,

 3. targowisko spożywcze przy ul. Janowskiej 13,

 4. targowisko rolne przy ul. Sworskiej.


Osoby prowadzące handel na targowiskach miejskich są obowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych, oraz stosowania się do poleceń obsługi targowiska.

Targowiska stanowią urozmaiconą formę handlu i spełniają zapotrzebowanie społeczne na handel na otwartym terenie.Prowadzona jest tam sprzedaż artykułów branży spożywczo-przemysłowej z wyjątkiem artykułów, których sprzedaż jest zabroniona.
 
Targowiska miejskie zaspokajają popyt klientów poszukujących produktów świeżych, zakupionych bezpośrednio od producentów.
 
Czas funkcjonowania targowisk
 1. Targowisko spożywczo-przemysłowe przy ul. Brzeskiej 111 czynne codziennie w godzinach 6.00 - 18.00.

 1. Targowisko spożywczo-przemysłowe przy Al. 1000-lecia 15 czynne codziennie w godzinach 6.00 - 18.00.

 1. Targowisko spożywcze przy ul. Janowskiej 13 czynne codziennie (oprócz niedziel i świąt) w godzinach 6.00 - 18.00.

 1. Targowisko rolne przy ul. Sworskiej czynne w czwartki w godzinach 6.00 - 16.00.

Zachęcamy do korzystania z usług targowiska.
 1. Regulamin targowisk

 2. Uchwała nr XII8415 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r

 3. Plan sytuacyjny targowiska