r., imieniny:
Aktualna strona > Okres realizacji projektu


Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza

 

Okres realizacji projektu 

2013.05.10  -  2015.06.15