r., imieniny:
Aktualna strona > Moniuszki koszty projektu
   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A

 Koszt projektu

  • Całkowita wartość Projektu: 2 734 006,07 zł

  • Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 734 278,47

  • Kwota dofinansowania: 917 496,31