r., imieniny:
Aktualna strona > News
29 Maj 2015

Drugi publiczny przetarg na oddanie w najem na czas nieoznaczony 6 lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku NARUTOWICZA 32

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska, dnia 27.05.2015r.

 

 

ZGL.BOM/WW/p.12-17/15                                           

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony 6 lokali użytkowych zlokalizowanych  w budynku  NARUTOWICZA 32, na dowolną działalność o  powierzchni :

PARTER

lokal nr 1  pow. 50,72m² wadium 2.200 zł

lokal nr 2  pow. 52,33m²  wadium 2.300zł

Cena wywoławcza netto 22,00zł/m²; wartość postąpienia 1zł/m².

I PIĘTRO

lokal nr 3   pow.52,13m² wadium 1.900zł

lokal nr 4   pow.50,40m² wadium 1.800zł

PODDASZE

lokal nr 5   pow.48,12m² wadium 1.750zł

lokal nr 6   pow.46,20m² wadium 1.700zł

Cena wywoławcza dla lokali zlokalizowanych na  I piętrze i poddaszu netto 18,00zł/m²; wartość postąpienia 1zł/m²

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 

Termin  przetargu 09 czerwca 2015r.  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Lokal nr 1 – godz. 11:30

Lokal nr 2 – godz. 11:45

Lokal nr 3 – godz. 12:00

Lokal nr 4 – godz. 12:15

Lokal nr 5 – godz. 12:30

Lokal nr 6 – godz. 12:45

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1) wpłacenie  wadium  (najpóźniej w dniu przetargu  do godz. 9:30 w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5),

2) złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po przetargu zaś wygrywającego przetarg zalicza się na kaucję zabezpieczającą  należności wynajmującego.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.