r., imieniny:
Aktualna strona > News
31 Lipiec 2014

Drugi publiczny ustny przetarg na oddanie w najem

Zdjęcie Artykułu

9 lokali użytkowych w budynku przy ul. PLAC RUBINA 11-14

 
 
 
 
 
Biała Podlaska dnia 30.07.2014r.
 
ZGL/LK/WW/p-1/14
 
O G Ł O S Z E N I E
 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony 9 lokali użytkowych w budynku przy ul. PLAC RUBINA 11-14 o powierzchni

PARTER

lokal nr 1  pow. 67,28m², wadium 4.000 zł

lokal nr 2  pow. 81,32m², wadium 5.000 zł

lokal nr 3  pow. 35,29m², wadium 2.100 zł

lokal nr 4  pow. 48,86m², wadium 3.000 zł

I PIĘTRO

lokal nr 5   pow.49,40m² , wadium 1.900 zł

lokal nr 6   pow. 33,24m², wadium 1.400 zł

lokal nr 7   pow. 36,11m² ,wadium 1.600 zł

lokal nr 8   pow. 34,98m² , wadium 1.500 zł

lokal nr 9   pow. 35,38m² ,wadium 1.550 zł

z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową, usługową, gastronomiczną.

Dodatkowo: dwa pomieszczenia gospodarcze o pow. 5,16m² ; 5,24m² i  3 pomieszczenia piwniczne o  pow. 8,05m² ; 8,25m² ;10,42m² .

Instalacje:

centralne ogrzewanie  z kotłowni gazowej opomiarowanie każdego lokalu licznikiem ciepła, ciepła woda  z kotłowni gazowej opomiarowanie  wodomierzami,

zimna woda opomiarowanie wodomierzami

ścieki wg zużycia zimnej i ciepłej wody

Energia elektryczna  indywidualne umowy z dostawcą

 

Cena wywoławcza dla lokali na parterze  netto 50zł/m² ; dla lokali na I piętrze 30zł/m², wartość postąpienia 2zł/m².

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%.Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

 

Termin przetargu  19 sierpnia 2014r. w siedzibie ZGL Sp. z o. o.ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12, I piętro)  godz. 10:00 – lokal nr 1 , każdy następny  co 15 min.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.