r., imieniny:
Aktualna strona > News
8 Maj 2017

Informacja o przetargu - Al. 1000-lecia 35

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 08.05.2017r.

ZGL BOM/WW/p.9/17                           

 

 

I N F O R M A C J A

 

        Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.plwww.infopublikator.pl  a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego  na dowolną działalność  zlokalizowanego w centrum miasta na parterze budynku przy ulicy  AL.1000-LECIA 35  

o powierzchni  39,17m², w tym:

  • pomieszczenie  handlowo-usługowe – pow. 21,27m²,
  •  pomieszczenie socjalno-magazynowe – pow. 14,76m²
  • pomieszczenie w-c  - 3,14m².

.Lokal wyposażony jest w instalację:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Cena wywoławcza  netto 20,00zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.