r., imieniny:
Aktualna strona > News
9 Maj 2016

Informacja o przetargu - Brzeska 13

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 09.05.2016r.

ZGL BOM/WW/p.11/16                         

                         

I N F O R M A C J A

 

    Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego  na dowolną działalność  zlokalizowanego w  budynku przy ulicy  BRZESKIEJ 13  o powierzchni  82.01m².

Lokal  usytuowany jest w piwnicy  , w centrum miasta  wyposażony jest w instalację:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Cena wywoławcza 17zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.