r., imieniny:
Aktualna strona > News
7 Kwiecień 2017

Informacja o przetargu - Brzeska 41 pok. 201,202

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 07.04.2017r.

ZGL BOM/WW/p.7/17                           

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

       Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl  i na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem dwóch pomieszczeń biurowych oznaczonych numerem 201; 202 na II piętrze na działalność biurową w budynku  BRZESKA 41  w Białej Podlaskiej o łącznej pow. 30m²

Lokal wyposażony jest w instalację:

  • centralnego ogrzewania
  • łazienki do wspólnego korzystania

Cena wywoławcza 12,50zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.