r., imieniny:
Aktualna strona > News
6 Czerwiec 2017

Informacja o przetargu - Janowska 2 lok. nr 1

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 05.06.2017r.

ZGL BOM/WW/p.11/17                         

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

      Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl  i www.infopublikator.pl a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres  21 dni informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego  na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego  na parterze  w centrum miasta w budynku przy ulicy  JANOWSKIEJ 2 (lok. nr 1 ) o powierzchni 55,10m²,

w tym:

  • pomieszczenie usługowo-handlowe ( 52,11m²),
  • pomieszczenie  łazienki  (3,58m²).

.Lokal wyposażony jest w instalację:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Cena wywoławcza 36zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.