r., imieniny:
Aktualna strona > News
18 Maj 2018

Informacja o przetargu - Jatkowa 10A lok. A

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 18.05.2018r.

ZGL BOM/WW/p.5/18                           

                                                                                                                   

 

I N F O R M A C J A

 

             Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl www.biala24.pl; www.tv-wschod.pl     a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego oznaczonego literą A, na  dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego  na parterze  w budynku przy ulicy  JATKOWEJ 10A o powierzchni 44,71m², w tym:

  • pomieszczenie handlowo-usługowe  - 24,32m²,
  • pomieszczenie socjalne  - 16,07m²,
  • wc  - 4,32 m²

Cena wywoławcza 25zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.