r., imieniny:
Aktualna strona > News
8 Styczeń 2018

Informacja o przetargu - Krótka 3 - 11,71

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 08.01.2018r.

ZGL BOM/WW/p.2/18                           

 

 

                                                                                  

 

I N F O R M A C J A

 

            Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5  informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.plwww.tv-wschod.pl  i na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki a  także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego  na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego   w centrum miasta w budynku przy ulicy  KRÓTKIEJ 3 o powierzchni  11,71m² .

Lokal wyposażony jest w instalację: wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie (miejskie).

Cena wywoławcza  netto 15zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.