r., imieniny:
Aktualna strona > News
12 Czerwiec 2015

Informacja o przetargu - lokal użytkowy przy Placu Wolności 12

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska, dnia 11.06.2015r.

 

 

ZGL/BOM/WW/p.5/2015

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony na dowolną działalność lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy Placu Wolności 12 w Białej Podlaskiej, składającego się z 5 pomieszczeń i w.c. o łącznej powierzchni 144,03m², wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, w.c.

Warunkiem oddania w najem jest uprzednie przeprowadzenie przez najemcę, który wylicytuje najwyższą stawkę na przetargu, remontu w zakresie określonym w opracowanej, na koszt wynajmującego, dokumentacji.  

Koszty wykonania remontu jako nakłady na modernizację lokalu, stanowiące inwestycję na obcym środku trwałym, najemca będzie amortyzował na podstawie zawartego na tę okoliczność porozumienia.

Cena wywoławcza netto 30zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Przetarg na oddanie w najem przedmiotowego lokalu zostanie ogłoszony po upływie 21 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. od dnia 16 czerwca 2015r.

Informacje dotyczące lokalu i przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej  w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5.

Niniejsza informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZGL Spółka z o.o., na stronach www.monitorurzedowy.pl/ogloszenia, a także na stronie ZGL www.zglbialapodlaska, w TV „Vectra” S.A.