r., imieniny:
Aktualna strona > News
3 Sierpień 2015

Informacja o przetargu - lokal użytkowy przy ul. Brzeskiej 1

Zdjęcie Artykułu

ZGL.BOM/WW/p.36/2015                                                        

 

I N F O R M A C J A

 

 „Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, w monitorze urzędowym na stronie www.monitorurzedowy.pl/ogloszenia/ a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres 21 dni informacja  o oddaniu w najem na dowolną działalność  lokalu  użytkowego zlokalizowanego na I piętrze  w budynku przy ulicy BRZESKIEJ 1 w Białej Podlaskiej  o powierzchni  10,22 m².

Cena wywoławcza netto 30,00 zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew, 23 i 27  lub 516 150 138.