r., imieniny:
Aktualna strona > News
3 Sierpień 2015

Informacja o przetargu na oddanie w najem lokalu PROSTA 17

Zdjęcie Artykułu

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku PROSTA 17

ZGL.BOM/WW/p.35/2015                                 

 

O G Ł O S Z E N I E
 

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego  w budynku  PROSTA 17 składającego się z dwóch pomieszczeń, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 47,73m² .

Cena wywoławcza netto 12.00 zł/m²; wadium 1.200zł,  wartość postąpienia 1 zł/m².

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 

Termin  przetargu 11 sierpnia  2015r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium w kwocie 1.200zł w Banku Spółdzielczym (co najmniej na dwa dni przed przetargiem- dowód wpłaty należy okazać na przetargu),

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zwraca się  niezwłocznie po przetargu czekiem lub na wskazany rachunek  uczestnika.

Wadium  wygrywającego przetarg zalicza się na kaucję zabezpieczającą  należności wynajmującego.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

Zobacz więcej w zakładce przetargi http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi?auction_id=208