r., imieniny:
Aktualna strona > News
17 Lipiec 2017

Informacja o przetargu - Narutowicza 30 - Drugi publiczny przetarg ustny.

Zdjęcie Artykułu

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym i działalności hazardowej, na czas nieoznaczony lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. NARUTOWICZA 30 o powierzchni.

I PIETRO - lokal oznaczony nr 3 opow. 56,45m² , w tym :

 • pomieszczenie biurowe ( 29,06m²),

 • pomieszczenie socjalne (1,44m²),

 • pomieszczenie biurowe (13,52m²),

 • holl ( 7,55m²),

 • łazienka (4,88m²)

PODDASZE - lokal oznaczony nr 6 o pow. 60,71m², w tym:

 • pomieszczenie biurowe (32,23m²)

 • pomieszczenie biurowe ( 15,09m²),

 • holl (7,42m²)

 • łazienka (5,97m²)

Lokale wyposażone są w instalację

 • wodociągową,

 • kanalizacyjną,

 • cwu i co z pieca gazowego usytuowanego w lokalu,

 • sieć monitoringu CCTV

 • sieć komputerową i telefoniczną.

Cena wywoławcza netto 18,00zł/m² ; wadium dla lokalu o pow. 56,45m²- 2.000zł;

dla lokalu o pow. 60,71m² - 2.200zł.

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Termin przetargu – 25 lipca 2017r. w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Godz. 10:00 lokal I piętro

Godz. 10:15 lokal (poddasze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 1. wpłacenie wadium co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

 2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.