r., imieniny:
Aktualna strona > News
4 Lipiec 2016

Informacja o przetargu - Pl Wolności 12 (parter)

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska dnia 04.07.2016r.

ZGL BOM/WW/p.12/16                         

 

 

                                                                                                                                

 

I N F O R M A C J A

 

  Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiej  ul. Żeromskiego 5 informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki,  na stronie   www.zglbialapodlaska.pl a także na stronie  ZGL w TVK „Vectra” S.A. została  wywieszona  na okres   21 dni  informacja  o oddaniu w najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w centrum miasta, na parterze w budynku przy ulicy PLAC WOLNOŚCI 12    o powierzchni 10,85m².

Lokal  wyposażony jest w instalację:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Cena wywoławcza 30zł/m² plus obowiązujący podatek VAT

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji .

            Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 3436246 wew. 23 i 27  lub 516 150 138.