r., imieniny:
Aktualna strona > News
27 Kwiecień 2015

Informacja o przetargu - PLAC WOLNOŚCI 12

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska dnia  27.04.2015r.

ZGL.BOM/WW/p.5/2015

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 „Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, w monitorze urzędowym na stronie http://www.monitorurzedowy.pl a także na stronie  ZGL w TV  „Vectra” S.A.  została umieszczona na 21 informacja o przeznaczeniu do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego  na parterze w budynku przy ulicy Plac Wolności 12 w Białej Podlaskiej  o łącznej powierzchni 144,03m², składającego się z  5-ciu  pomieszczeń i w-c  z przeznaczeniem na dowolną działalność.

Lokal wyposażony w instalację:

  • wodociągową i kanalizacyjną (opomiarowanie wodomierzem),
  • centralnego ogrzewania z PEC,
  • energie elektryczna (najemca zawiera umowę bezpośrednio z dostawcą).

Cena wywoławcza   netto 30zł/m² plus obowiązujący podatek VAT.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie21 dniod daty opublikowania niniejszej informacji.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (83) 343 62 46 lub 516 150 138.