r., imieniny:
Aktualna strona > News
6 Maj 2016

Informacja o przetargu - ul. Przychodnia 2

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska, dnia 26.04.2016r. 

 

I N F O R M A C J A

 

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Przechodniej 2, stanowiącej działki oznaczone nr geodezyjnymi: 1494/2, 1494/5, 1494/6 o łącznej powierzchni 1030m², w tym:

  • działka 1494/6 zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 188m² i pow. użytkowej 326,01m², w tym lokal użytkowy (parter) o pow. 44,26m², 6 lokali mieszkalnych, w tym dwa pustostany (parter, piętro, poddasze) o pow. 281,75m²;
  • działka 1494/5 –o powierzchni zabudowy 123m², zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 98m², bez dostępu do drogi publicznej;
  • działka nr 1494/2 – o powierzchni 334m² , w niewielkiej części (około 14m²) zabudowana budynkiem gospodarczym (przedłużenie budynku gospodarczego z działki 1494/5) 

Powyższa nieruchomość opisana jest w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, a jej stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej Nr LU1B/00088121/5

Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną na rzecz GETIN NOBLE BANK SA Warszawa, która zostanie zwolniona po zapłacie ceny uzyskanej z jej sprzedaży.

Niniejszą informację wraz z wykazem nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie www.zglbialapodlaska.pl

Po upływie 21 dni od daty publikacji niniejszej informacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. 

Załaczniki: