r., imieniny:
Aktualna strona > News
20 Lipiec 2016

Informacja o przetargu w dn. 20.07.2016

Zdjęcie Artykułu

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza

pierwszypubliczny przetargustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym, na 

czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku  PLAC WOLNOŚCI 12  opow. 10,85m², 

 Cena wywoławcza  netto 30zł/m²; wadium 1,000zł; wartość postąpienia 2zł/m².                        

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.  

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal zlokalizowany jest na parterze  przy pasażu handlowym w centrum miasta  i wyposażony 

w instalację :

  • wodociągową
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Termin  przetargu 02 sierpnia 2016r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

  1. wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,
  2. złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.