r., imieniny:
Aktualna strona > News
3 Marzec 2015

Kryształowa cegła za budynek mieszkalny

Zdjęcie Artykułu

Konkurs o „Kryształową Cegłę” stawia sobie za cel pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej

poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Nagrodzone zostały inwestycje po obu stronach  wschodniej granicy Unii Europejskiej z Polski, Ukrainy i Białorusi. 

Biała Podlaska zdobyła pierwsze miejsce w kategorii „Budynki mieszkalne – nowo wybudowane” za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana II Kazimierza 2.

Blok przy ul. Jana II Kazimierza to obiekt o eleganckiej i estetycznej architekturze z 63 mieszkaniami o wysokości czterech kondygnacji, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, z kompleksową infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Inwestorem i właścicielem budynku jest Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej.

- Zgadzam się z Przewodniczącą Kapituły, że budynek jest piękny i funkcjonalny w swojej prostocie - mówi Mieczysław Ruta, Prezes Zarządu ZGL – Wśród nominowanych zajął pierwsze miejsce i jest to powód do ogromnej radości mojej i moich współpracowników a najważniejsze jest to, że poprawiliśmy warunki mieszkaniowe 63 rodzinom naszego miasta.

Przed monotonią prostej bryły, chroni delikatne odejście od dominujących kątów prostych,przesunięcie kondygnacji o 1/2,zróżnicowanie poziomów terenu otaczającego zabudowanie oraz użycie koloru. Na dziedzińcu przewidziano parkingi mieszkańcom, altankę śmietnikową murowaną z cegły klinkierowej oraz ogródki dla mieszkań na parterze, wykonano również nasadzenia i trawniki. Zróżnicowanie poziomu parkingu i terenu przyległego do fasady wejściowej budynku izoluje strefę mieszkań na parterze od sąsiadujących parkingów oraz problem dostępu osób niepełnosprawnych. Projektantem obiektu jest warszawski architekt Jacek Nawrocki. Generalnym Wykonawcą zaś bialska firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „TRABUD” Obiekt zrealizowano w całości ze środków własnych Zakładu Gospodarki Lokalowej sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

- Ta nagroda daję satysfakcję, że to co się robi w naszym mieście zostaje docenione nie tylko w Białej Podlaskiej ale też i poza – podkreśla zastępca prezydenta Adam Olesiejuk.

Udział w konkursie jest znakomitą i najefektowniejszą formą do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć, przedstawienia własnego, pozytywnego wizerunku, co prowadzi do zwiększenia wiarygodności i w konsekwencji umocnienia pozycji rynkowej. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny, który powołuje Kapitułę. Uroczysta Gala XIII edycji Konkursu o „Kryształową Cegłę” odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.