r., imieniny:
Aktualna strona > News
22 Kwiecień 2014

Ogłoszenie z dn. 17.04.2014 r. o planowanym rozpoczęciu robót

Zdjęcie Artykułu

Przebudowa linii napowietrznej nn na kablową wraz z przyłączami przy ul. Przechodniej, Sadowej, Wąskiej i Ciasnej w Białej Podlaskiej