r., imieniny:
Aktualna strona > News
17 Marzec 2015

Pierwszy przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego - Plac Wolności 10

Zdjęcie Artykułu

ZGL.BOM/WW/p.3/2015

Biała Podlaska, dnia 16.03.2015r.

ZGL.BOM/WW/p.3/2015                                              

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

           Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze  w budynku Plac Wolności 10 o łącznej  pow. 33,37m², wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie (elektryczne), łazienka wspólna z najemcą przyległego lokalu), z przeznaczeniem na dowolne cele.

Cena wywoławcza netto 15zł/m², wadium  1000 złotych, wartość postąpienia 1 zł/m².

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 

Termin przetargu  24.03.2015r. - godz. 10:00  

siedziba ZGL  Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)     wpłacenie  wadium  (najpóźniej w dniu przetargu  do godz. 9:30 w punkcie kasowym  BS przy ul. Żeromskiego 5),

2)     złożenie aktualnego oświadczenia – załącznik nr 1 – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.