r., imieniny:
Aktualna strona > News
24 Sierpień 2015

Pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze w budynku BRZESKA 1 w Białej Podlaskiej.

Zdjęcie Artykułu

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze w budynku BRZESKA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGL.BOM/WW/p.36/2015                                 

O G Ł O S Z E N I E

 

             Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego  na I piętrze w budynku  BRZESKA 1  , na dowolną działalność o  powierzchni 10,22m².

Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie  z pieca gazowego, wspólna łazienka.

Cena wywoławcza netto 30zł/m²; wadium 1000zł; wartość  postąpienia 2 zł/m²

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 

Termin  przetargu 01.09.2015r.  godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium w Banku Spółdzielczym (co najmniej na dwa dni przed przetargiem  na konto 26 8025 0007 0019 4392 2000 0010- dowód wpłaty należy okazać na przetargu),

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zwraca się  niezwłocznie po przetargu czekiem lub na wskazany rachunek  uczestnika.

Wadium  wygrywającego przetarg zalicza się na kaucję zabezpieczającą  należności wynajmującego.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

Zobacz więcej w zakładce przetargi http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi?auction_id=209