r., imieniny:
Aktualna strona > News
17 Grudzień 2012

Prowadzenia technicznej obsługi budynków mieszkalnych

Zdjęcie Artykułu

  1. Zlecanie i nadzorowanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
  2. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-konserwacyjnych wynikających z kontroli okresowych oraz opracowywanie planów remontów nieruchomości.
  3. Przygotowanie projektów uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi procedurami.
  4. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane.
  5. Przygotowanie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót.
  6. Zbieranie ofert dotyczących usług, związanych z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi.
  7. Przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów preferencyjnych na planowane remonty (zwłaszcza termomodernizacyjne).
  8. Organizowanie i nadzór nad robotami remontowo-modernizacyjnymi (według oddzielnych uzgodnień).
  9. Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości.