r., imieniny:
Aktualna strona > News
11 Luty 2014

Przetarg na oddanie w najem 9 lokali użytkowych

Zdjęcie Artykułu

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2014r. w siedzibie ZGL Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12, I piętro)

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony 9 lokali  użytkowych w  budynku przy  ul. PLAC RUBINA 11-14 

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi