r., imieniny:
Aktualna strona > News
23 Wrzesień 2014

Przetarg na oddanie w najem - ul. Brzeskiej 17

Zdjęcie Artykułu

Pierwszy publiczny ustny przetarg na oddanie w najem na czas nieoznaczony dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Brzeskiej 17

Biała Podlaska dnia 18.09.2014r.

ZGL/LK/WW/p-2/14

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza pierwszy publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony dwóch  lokali użytkowych w budynku przy ul. Brzeskiej 17 o powierzchni

lokal nr 1  pow. 30,07m², wadium 2.500 zł

lokal nr 2  pow. 58,71m², wadium 4.700 zł

z przeznaczeniem na dowolną działalność .

Instalacje:

centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej opomiarowanie każdego lokalu licznikiem i , energia elektryczna – indywidualne umowy z dostawcą, zimna woda opomiarowanie wodomierzami ścieki wg zużycia zimnej wody

Cena wywoławcza netto 40,00zł/m² ; wartość postąpienia 2zł/m².

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%.Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Termin przetargu  30 września 2014r. w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 12, I piętro)  

godz. 10:00 – lokal nr 1 ,

godz. 10:15 – lokal nr 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium.

         W przetargu nie mogą brać udziału osoby, którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.