r., imieniny:
Aktualna strona > News
20 Marzec 2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Orzechowej 32

Zdjęcie Artykułu

Drugi ustny przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014r. w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5 . o godz. 10:00

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5 tel. 83 343 62 46