r., imieniny:
Aktualna strona > News
30 Maj 2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Topolowej 9 -

Zdjęcie Artykułu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul Topolowej 9 odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 10ºº

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.