r., imieniny:
Aktualna strona > News
9 Wrzesień 2016

Rokowania - Brzeska 13

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska, dnia 29.08.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Białej Podlaskiej

ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska 

(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

 

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Brzeska 13

82,01

 

Lokal usytuowany jest w piwnicy budynku w z wejściem bezpośrednim przy pasażu handlowym w centrum miasta do zagospodarowania we własnym zakresie.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z pieca gazowego.

            Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.