r., imieniny:
Aktualna strona > News
21 Sierpień 2015

Rokowania - Jatkowa 4

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 20.08.2015r.

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska (tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokali użytkowych:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Jatkowa 4/3

57,33

2

Jatkowa 4/4

58,11

3

Jatkowa 4/5

46,65

4

Jatkowa 4/6

47,33

 

Lokale nr 3,4 usytuowane na I piętrze; lokale 5 i 6 na poddaszu kamienicy (po rewitalizacji) w Centrum Białej Podlaskiej idealne na kancelarie prawne, podatkowe, ale także działalność handlową.

Lokale na I piętrze i poddaszu wyposażone są w instalację wodociągową, kanalizacyjną, cwu i co z pieca gazowego usytuowanego w lokalu ,komputerową i telefoniczną.

                Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.