r., imieniny:
Aktualna strona > News
16 Listopad 2016

Rokowania - Moniuszki 29

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 16.11.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokali użytkowych:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Moniuszki 29/2

58,15

 

             Lokal usytuowany na parterze kamienic (po rewitalizacji) w Centrum Białej Podlaskiej w sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Urzędu Skarbowego, idealny na kancelarie prawne, podatkowe, ale także działalność handlową. 

            Wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z kotłowni gazowej, energię elektryczną, z dostępem do nowego parkingu zlokalizowanego na nieruchomości.  

            Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.