r., imieniny:
Aktualna strona > News
2 Styczeń 2018

Rokowania - Pl. Rubina 11-14

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 28.12.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl
)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Plac Rubina 11-14

81,33

 

               Lokal usytuowany na parterze z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową, usługową lub gastronomiczną.  

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z pieca gazowego.

            Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.