r., imieniny:
Aktualna strona > News
12 Wrzesień 2017

Rokowania - Sidorska 27

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 12.09.2017r.

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Sidorska 27

119,29

 

Lokal przeznaczony pod dowolną działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  i hazardowych,  zlokalizowanego  na parterze  w budynku przy ulicy  SIDORSKIEJ 27 o powierzchni 119,29m², w tym:

1)        korytarz ( 4,48m²),

2)        sala obsługi  (20,47m²),

3)       sala obsługi (19,72m²),

4)       magazyn ( 12,30m²),

5)       korytarz ( 9,70m²),

6)       pomieszczenie  biurowe (9,87m²),

7)       magazyn  ( 5,38m²),

8)       magazyn ( 1,97m²),

9)       pom. socjalne (14,91m²)

10)   przedsionek wc  ( 1,10m²),

11)   w-c    ( 0,95m²),

12)   magazyn  ( 7,36m²),

13)   magazyn  ( 8,22m²),

14)   magazyn  ( 2,86m²),

.Lokal wyposażony jest w instalację:

  • wodociągową,
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.