r., imieniny:
Aktualna strona > News
19 Styczeń 2015

Rokowania - ul. Moniuszki 25 i 29

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokali użytkowych:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)
 
 
 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Moniuszki 25/1 

37,45

2

Moniuszki 25/2

37,05

3

Moniuszki 29/1

58,15

4

Moniuszki 29/2

49,01

 

Lokale usytuowane są na parterze kamienic (po rewitalizacji) w Centrum Białej Podlaskiej w sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Urzędu Skarbowego, idealne na kancelarie prawne, podatkowe, ale także działalność handlową. 
 
Wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę z kotłowni gazowej, energię elektryczną, z dostępem do nowego parkingu zlokalizowanego na nieruchomości.  
 
Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.