r., imieniny:
Aktualna strona > News
19 Styczeń 2015

Rokowania - ul. Sidorska 23

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

 
 
 
 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

Kondygnacja

1

Sidorska 23

51,19

parter

 
Lokal usytuowany w dzielnicy Wola. Usytuowanie na parterze i lokalizacja w sąsiedztwie banku, lokali handlowych i usługowych, szkoły, jak również bloków mieszkalnych, sprzyja wynajęciu na każdy rodzaj działalności. 
 
Lokal wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, w.c., centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę, instalację elektryczną. 
 
Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.