r., imieniny:
Aktualna strona > News
19 Styczeń 2015

Rokowania - ul. Sidorska 25

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)
 
 
 
 

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

Kondygnacja

1

Sidorska 25

12,75

parter

 
Lokal usytuowany w dzielnicy Wola, składa się z jednego pomieszczenia na parterze, wyposażonego w instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną. Idealny na biuro, usługi. 
 
Oferty pisemne ze wskazaniem w szczególności nr lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.