r., imieniny:
Aktualna strona > News
27 Kwiecień 2016

Rokowania - Warszawska 4

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska, dnia 26.04.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białej Podlaskiej
ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska
(tel. 833436246, email: zglbiala@wp.pl)

zaprasza do rokowań warunków najmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego:

Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia (m²)

1

Warszawska 4

78,50

 

       Lokal przeznaczony pod dowolną działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym.

       Lokal zlokalizowany jest na parterze z wejściem bezpośrednim przy pasażu handlowym w centrum miasta  i wyposażony w instalację :

  • wodociągową
  • kanalizacyjną
  • centralnego ogrzewania

       Oferty pisemne ze wskazaniem lokalu, proponowanej miesięcznej stawki czynszu, rodzaju branży i sposobu zagospodarowania lokalu należy składać osobiście w Sekretariacie ZGL Spółki z o.o. przy ul. Żeromskiego 5, p. 10, bądź drogą korespondencyjną  albo mailową.