r., imieniny:
Aktualna strona > News
8 Maj 2014

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Orzechowej 32

Zdjęcie Artykułu

Trzeci ustny przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, o godz. 10:00

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.