r., imieniny:
Aktualna strona > News
18 Grudzień 2012

Usługa eksploatacyjna nieruchomości

Zdjęcie Artykułu

 1. Zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych oraz  nadzór i egzekwowanie czynności pogotowia technicznego.
 2. Utrzymanie (nadzorowanie) porządku i czystości w części wspólnej nieruchomości budynkowej i gruntowej.
 3. Kontrola nad: 
 • zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości
 • utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku przez właścicieli lokali,
 • pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji wewnętrznych w budynku,
 • innymi usługami związanymi z ekspoatacją nieruchomości,
 • usuwaniem awarii i ich skutków.
 • Organizowanie pogotowia technicznego (w trybie zleconym).
 1. Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku.
 2. Weryfikacja faktur za dostarczone media komunalne.
 3. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.
 4. Nadzorowanie i organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
 5. Organizowanie przetargów lub konkursów ofert na usługi oraz dostawy.
 6. Ustalanie zaliczek na media komunalne i opłaty eksploatacyjne.