r., imieniny:
Aktualna strona > News
25 Styczeń 2013

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę wodomierzy

Zdjęcie Artykułu

Wypełnione oferty należy składać w terminie do 28.01.2013r. godz. 12:00 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).

 

 

 

Biała Podlaska 21.01.2013r

                                                      ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej

 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kolejowej 28 w Białej Podlaskiej, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 5

zwraca się z prośbą o podanie ceny dostawy armatury  zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp

Rodzaj armatury

Ilość szt.

 

1

 

Wodomierz Sensus do wody zimnej DN Ø 15, QN 1,0 m3/h z uszczelkami

 

55

           

Zakładany termin wykonania zamówienia – do 01.02.2013r., wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Wypełnione oferty należy składać w terminie do  28.01.2013r. godz. 1200

w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Białej Podlaskiej

ul. Żeromskiego 5, pok. 4 lub pod nr tel. 343-39-71 u p. Iwony Pietruczuk.

                                                                                                                                                                           

Załączniki:

1. Druk oferty do pobrania