r., imieniny:
Aktualna strona > News
5 Grudzień 2016

Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym dwuetapowym

Zdjęcie Artykułu

na wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej. BGK Nieruchomości S.A. działając w imieniu i na rzecz MP Inwestycje 1 Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie , ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym dwuetapowym na wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej