r., imieniny:
Aktualna strona > Cele i zadania statutowe

Cele i zadania statutowe

Podstawowe cele statutowe spółki:

  • Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
  • Gospodarowanie nieruchomościami własnymi oraz powierzonymi w zarząd;
  • Zabezpieczenie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej; 
  • Organizacja i zarządzanie targowiskami miejskimi;
  • Utrzymanie i konserwacja dróg miejskich;
  • Zabezpieczenie lokali socjalnych.