r., imieniny:
Aktualna strona > Kierownictwo spółki

        O NAS

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej  jako samodzielny podmiot gospodarczy prawa handlowego został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 października 2007 r. pod nr KRS: 0000290902.

Spółka została  utworzona  w dniu 01 października 2007 roku w wyniku realizacji uchwały numer VII/28/07 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej” w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska.

 

Władzami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników.
  2. Rada Nadzorcza.
  3. Zarząd.

Kierownictwo Spółki:

      Bernadeta Puczka - Prezes Zarządu           

 

         Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej  w roku obrotowym 2016 wyniosło 80 etatów. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 roku wynosi 84 pracowników.

         Kapitał zakładowy spółki wynosi  63 765 000 zł.