r., imieniny:
Aktualna strona > Zasoby spółki

Zasoby spółki

Spółka gospodaruje w oparciu o zasoby własne i powierzone.

 

Składniki majątku

 

1. Zasoby własne
  • 69 budynków będących własnością spółki, w tym 428 lokale mieszkalne i 59 użytkowe; 
  • 52 budynków z udziałem spółki we wspólnotach mieszkaniowych, w tym 533 lokale mieszkalne i 28 użytkowe; 
  • 25 budynków będących współwłasnością spółki w tym 109 lokale mieszkalne oraz 13 użytkowe.

 

2. Zasoby powierzone w zarząd
  • 27 budynków Gminy Miejskiej, w tym 34 lokale mieszkalne oraz 44 użytkowe; 
  • 8 budynków Skarbu Państwa, w tym 24 lokale mieszkalne oraz 41 użytkowe; 
  • 5 budynków prywatnych, w tym 48 lokale mieszkalne oraz 1 użytkowy.