r., imieniny:
Aktualna strona > Wynajem lokali

Wynajem lokali

 
      Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu lokali użytkowych. W menu po lewej stronie w zakładce Informacje o przetargu wskazane są lokale przewidziane do przetargu; w zakładce Przetargi dot. lokali użytkowych - lokale będące przedmiotem ogłoszonego przetargu; w zakładce Rokowania - lokale do wynajęcia w trybie rokowań.