r., imieniny:
Aktualna strona > mieszkanie plus
ANKIETA KWALIFIKACYJNA – MIESZKANIE PLUS
 1. Dane wnioskodawcy
 2. Adres zameldowania
 3. Kryterium miejscowe
 4. Miejsce aktualnego zamieszkania
 5. Kryterium wiekowe
 6. Kryterium własnościowe
 7. Tytuł prawny do zajmowanego mieszkania
 8. Kryterium rodzinne
 9. Ilość osób w rodzinie

 10. Kryterium równych szans
 11. Czy są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  Rodzaj niepełnosprawności
 12. Kryterium dochodowe
 13. Poziom dochodów brutto w rodzinie (PLN)
  Rodzaj uzyskiwanych dochodów
  Okres uzyskiwania dochodów
 14. Kryterium zaangażowania
 15. Preferowany sposób korzystania z mieszkania
  Możliwość wniesienia wkładu własnego
*
-pola wymagane

Zaznacz "Nie jestem robotem" aby wysłać wiadomość: