Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

Aktualna strona > Strona główna

Zaproszenie do rokowań Plac Rubina 11-14

Informacja z dn. 27.10.2014 o oddaniu w najem - PROSTA 17

lokalu użytkowy o powierzchni 47,73m² .

Informacja z dn. 27.10.2014 o oddaniu w najem - BRZESKA 36

lokal nr 1 o pow. 16,00m², lokal nr 2 o pow. 54,82m²

Informacja z dn. 27.10.2014 o oddaniu w najem - MONIUSZKI 29

lokal nr 1 o pow. 58,15m², lokal nr 2 o pow. 49,01m²

Informacja z dn. 27.10.2014 o oddaniu w najem - MONIUSZKI 25

lokal nr 1 o pow.37,47m², lokal nr 2 o pow. 37,05m²

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Orzechowej 32

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Topolowej 9

Telefony do zgłaszania awarii


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Orzechowej 32

Zdjęcie Artykułu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Topolowej 9

Zdjęcie Artykułu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Plac Rubina 11-14

Zdjęcie Artykułu
« 1 2 3 4 ... 11 »