r., imieniny:
Aktualna strona > Brzeska Linki   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza

Linki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4,  20-074 Lublin,  tel. 81 441 66 00
e-mail: info@lubelskie.pl

Punkt Informacyjny w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL w Lublinie 

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750
e-mail: rpo@lubelskie.pl;

Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie

ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel/faks 82 56 30 208
e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151 

Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. 84 63 80 267, faks 84 63 96 134
e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 34 35 844, faks 83 34 22 882
e-mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt informacyjny w Puławach

ul. Centralna 9, 24-100 Puławy
tel. 81 88 66 126, faks 81 88 66 127
e-mail: pulawy@feu.lubelskie.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 175 151

Punkt Informacyjny w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel.: 81 46-23-831, 81 46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl

 

Przydatne linki: