r., imieniny:
Aktualna strona > Koszt projektu


   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza

 

Koszt projektu

  • Całkowita wartość Projektu: 11 396 128,50 zł

  • Całkowite wydatki kwalifikowane: 7 449 780,33 zł

  • Kwota dofinansowania: 3 853 260,20 zł