r., imieniny:
Aktualna strona > Informacja - lista wstępna
I N F O R M A C J A


W związku z dużą ilością wniosków złożonych w ostatnich dniach stycznia 2018 r. oraz napływem wniosków nadesłanych drogą pocztową nie jest możliwa ich pełna weryfikacja do dnia 5 lutego 2018r. Z tego powodu wstępna lista osób zakwalifikowanych do najmu wraz z informacją dotyczącą dalszych wymagań zostanie opublikowana w terminie do dnia 9 lutego 2018r.Bernadeta Puczka

                                                                                               Zarząd ZGL Spółki z o.o.